شناسه خبر : 10282

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش ۳.۲ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  پاسارگاد با ۰.۱۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای