شناسه خبر : 10272

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه ملت با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره منتشر شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 27/12/1398 به نشانی : تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل، روبروی دیوان محاسبات، پلاک 1(مرکز همایش های شرکت بیمه ملت) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

 انتخاب اعضای هیئت مدیره

وفق ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد به منظور دریافت کارت ورود به جلسه مجمع در وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/12/1398 به محل شرکت بیمه ملت واقع در تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، قبل از چهار راه جهان کودک، پلاک 48 واحد امور سهام مراجعه وبا ارائه کارت شناسایی، وکالت نامه معتبر با اصل معرفی نامه رسمی برای نماینده سهامداران حقوقی، برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

بدیهی است ورود به جلسه مجمع مستلزم ارائه برگه مذکور خواهد بود.

9009e526-4d57-4b96-b430-900b161911fe

ارسال نظر

خدمات بیمه ای