شناسه خبر : 10271

بیمه آسیا با توجه به دغدغه بیمه گذاران خود در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش ترددها، رعایت ملاحظات پیشگیرانه، مهلت ارائه اسناد هزینه‌های پزشکی از سوی بیمه شدگان خود را به مدت یک‌ماه در تمامی قراردادهای درمان گروهی شرکت بیمه آسیا افزایش داد.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیمه آسیا با توجه به دغدغه بیمه گذاران خود در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش ترددها، رعایت ملاحظات پیشگیرانه، مهلت ارائه اسناد هزینه های پزشکی از سوی بیمه شدگان خود را به مدت یکماه در کلیه قراردادهای درمان گروهی شرکت بیمه آسیا افزایش داد.

بنا بر دستور مدیرعامل بیمه آسیا و با تمهیدات  مدیریت بیمه های درمان این شرکت، بیمه شدگان بیمه های درمان بیمه آسیا، می توانند با  یک ماه تاخیر(علاوه بر مهلت تعیین شده در قراردادها) و بدون نگرانی از بابت مهلت زمانی ارائه اسناد، هزینه های درمانی خود را با در نظر گرفتن مهلت افزایش یافته، پس از تعطیلات نوروز به واحدهای پرداخت خسارت تحویل دهند.

در این اطلاعیه توصیه شده است، بیمه شدگان محترم، اسناد هزینه های درمان خود را با رعایت جوانب بهداشتی در پوشش پلاستیکی و در محلی مخصوص به دور از تماس با اشیا و لوازم منزل، نگهداری کنند و پس از تعطیلات نوروز ، به شعب، ادارات و واحدهای پرداخت خسارت تحویل نمایند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای