شناسه خبر : 10264

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط آژانس رتبه بندی فیچ، شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده، تاثیر منفی چشمگیری برشرکت‌های بیمه‌ای املاک و تلفات این کشور نگذاشته است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، به گفته تحلیلگران، قابل توجه ترین تاثیرات مالی، ناشی از نوسانات بازار سرمایه، با توجه به رکود اخیر بازار که به دلیل شیوع این ویروس ناشناخته اتفاق افتاده است؛ برای شرکت هایی بود که دارای سهام های بزرگ مشترک هستند.

به تعبیر گسترده تر، محصولات بیمه اموال و تلفات در برابر خسارات وارده براتومبیل، خانه و کارخانه ها و همچنین ریسک های مربوط به مسئولیت، محافظت شده اند.

فیچ خاطرنشان کرد: محصولات بیمه اموال و تلفات، در برابر خسارات ناشی از یک اپیدمی در معرض یک زیان بسیار محدود قرار می گیرند.

موارد تخصصی تر مانند بیمه های مسافرتی به طور بالقوه در معرض ریسک بیشتری قرار می گیرند چرا که در صورت لغو بسیاری از سفرها به دلیل جلوگیری از پراکندگی این بیماری به سایر نقاط، شرکت موظف به بازپرداخت هزینه های مسافر است.

با این حال تحلیلگران معتقدند که شرایط قراردادهای بیمه متفاوت بوده و در بیشتر مواقع لغو سفر به دلیل جلوگیری از اپیدمی، یک مورد استثنایی به شمار می رود و بیمه موظف به بازپرداخت هزینه ها نیست.

ریسک مطالبات ممکن است در بیمه اختلالات تجاری یا ایجاد وقفه در کسب و کار بالا برود اما به طور معمول، بیشتر بیمه نامه های مربوط به ایجاد وقفه در کسب و کار، نیازمند یک نوع خاص از پوشش خسارت دارایی هستند.

بنابراین، ایجاد وقفه در فعالیت های تجاری، تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد اما اگر یک کارخانه به دلیل آلوده شدن توسط کارگران بیمار یا تجهیزات آلوده، تعطیل شود، به احتمال زیاد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

گفته می شود  که حدود دو میلیارد دلار از هزینه های المپیک 2020 توکیو تحت پوشش بیمه است و در صورت لغو این رویداد بزرگ، شرکت های بیمه ای باید زیان بزرگی را بپردازند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای