شناسه خبر : 10192

بر اساس بررسی‌های انجام شده درخصوص گزارش فعالیت شش ماهه نخست سال‌جاری شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بورس و فرابورس، بیشترین حق‌بیمه صارده مربوط به شرکت بیمه آسیا و کمترین حق بیمه صادره مربوط به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت شش ماه نخست سال 98 شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه آسیا، دانا و البرز به ترتیب رتبه اول تا سوم را در حق بیمه صادره داشته اند.

همچنین شرکت های بیمه ای زندگی خاورمیانه، حافظ و حکمت صبا به ترتیب کمترین میزان حق بیمه صادره را در شش ماهه نخست سالجاری داشته اند.

IMG_0424

ارسال نظر

خدمات بیمه ای