شناسه خبر : 10176

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد بیان کرد: کرونا اتفاق خاصی در فروش شرکت‌های بیمه‌ای نیست و تنها یک اتفاق بهداشتی است که شرکت‌های بیمه‌ای در بیمه‌نامه‌های عمر خود آن را پوشش داده‌اند و خسارت کسانی که مبتلا شوند و فوت کنند در بیمه‌نامه‌های عمر قابل پرداخت است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، معصوم ضمیری در گفتگو با چابک‌آنلاین، درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا درکشور برروی فروش بیمه نامه های شرکت های بیمه ای گفت: تاکنون که تاثیری بر فروش شرکت های بیمه نداشته و به دلیل اینکه بیمه عمر پوشش فوت به هر علت است آن دسته از افرادی که در اثر ابتلا به این بیماری جان خودرا از دست بدهند خسارت آنها تحت پوشش بیمه نامه عمرقابل پرداخت است حتی  امکان دارد این بیماری منجر به فروش بیشتر بیمه نامه عمر شود.

وی افزود: در شرکت بیمه پاسارگاد یک‌سری تدابیر مانند کنترل کسانی که به شعب یا ساختمان مرکزی مراجعه می کنند اندیشیده شده  و همگی از نظر ابتلا به بیماری کرونا چک می شوند فعالیت شرکت به صورت عادی ادامه دارد مگر اینکه اتفاق خاصی در کل سیاست های دولت پیش بیاید در غیراینصورت روند عادی تولید ادامه دارد.

ضمیری با بیان اینکه ویروس کرونا از طرف شرکت های بیمه ای از دوجنبه قابل توجه است،‌گفت: یکی از نظر فوت افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند که در پوشش بیمه نامه عمر وجود دارد، بنابراین هرشخصی به هرترتیبی فوت کند پوشش لازم را دارد و تمام کسانی که بیمه نامه عمر خریده اند به طور طبیعی تحت پوشش فوت به علت کرونا هم هستند و شرکت های بیمه گر درصورت فوت بیمه گزار موظف به پرداخت خسارت هستند .

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد ادامه داد: براین اساس دیگر نیازی به معرفی بیمه نامه جدیدی برای بیماری کرونا نیست از جهت پزشکی هم این بیماری هزینه پزشکی سنگینی ندارد یعنی در حدی نیست که کسی از عهده هزینه پزشکی آن برنیاید نوع حاد آن بستری شدن در بیمارستان است که دولت اینکار را انجام می دهد.

ضمیری اظهارکرد: اشخاص مبتلا در بیمارستان هایی که تخصصی برای این نوع بیماری پیش بینی شده اند بستری می شوند زیرا این نوع بیماران نباید به هر بیمارستانی مراجعه کنند بنابراین دولت راه حلی گذاشته و هزینه ای برای کسی که مراجعه می کند ندارد درنتیجه نیاز به عرضه محصول جدیدی از سوی شرکت های بیمه ای نیست.!

ارسال نظر

خدمات بیمه ای