شناسه خبر : 10080

اختصاصی چابک‌آنلاین

شنیده‌ها حاکی از این است که دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران به عزل ناگهانی مدیرعامل قبلی شرکت بیمه ملت واکنش نشان داده و خطاب به رئیس کل بیمه مرکزی از نگرانی‌های صنعت بیمه در خصوص عزل این مدیرعامل نامه‌نگاری کرده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، سید محمد کریمی در این نامه آورده است که صنعت بیمه باری دیگر شاهد برکناری یکی از مدیران جوان خود بود که این اتفاق کارشناسان و مدیران این صنعت را در حیرت فروبرد و فضای آرام بخش موجود را که با امیدواری در حال حرکت و پیشرفت بود با هاله ای از ابهام مواجه کرد.

به گفته کریمی ، در وضعیت موجود، سندیکای بیمه گران ایران به عنوان تنها تشکل صنفی و بر حسب وظایف و تکالیف قانونی خود و با قید فوریت تقاضا دارد:هیئتی متشکل از کارشناسان خبره بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ، مواردی که مورد اشکال بوده را با دقت و سرعت بررسی و گزارش آن را به جنابعالی تقدیم کنند و چنانچه دریافت حقوق توسط مدیران عامل که با طی تشریفات قانونی لازم ، از جمله تصویب هیئت مدیره شرکت صورت می پذیرد ، تخلف محسوب می شود، مراتب به تمامی شرکت های بیمه ای ابلاغ شود.

در ادامه این نامه آمده  است : بیمه مرکزی دستورالعمل روشن و جامعی در ارتباط با دریافت حقوق و مزایای مدیران عامل تهیه و ابلاغ کند تا دیگر شاهد رویدادهای ناخوشایند ی همانند آنچه که شاهد بودیم، نباشیم.

سندیکا اعتقاد دارد چنانچه در این برهه از زمان بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر عکس العمل و اقدام موثری صورت ندهد ، به مدیران کارآمدی که صلاحیت خودرا از آن مقام دریافت کرده اند جفا شده است.

سندیکای بیمه گران ایران آمادگی دارد در تمام مراحل رسیدگی برای دفاع از مدیران لایق صنعت بیمه، همراه و همیار بیمه مرکزی بوده و حقانیت مدیران لایق را به اثبات برساند.

نظرعلی صلاحی نژاد مدیرعامل شرکت بیمه ملت در اوایل بهمن ماه سالجاری بعد از حدود 13 ماه از سمت خود برکنار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای