شناسه خبر : 10073

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی باید به بیمه‌نامه‌های ساده‌تری بپردازند، بیمه‌نامه سایبری بیمه‌نامه‌ای خاص است و سازمان‌ها به علت حساس بودن اطلاعات خود را در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای قرار نمی‌دهند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، نیما نورالهی درگفت و گو با چابک‌آنلاین درخصوص وجود بیمه نامه های سایبری در کشورگفت: هم سمت عرضه پوشش (شرکت‌های بیمه) و هم سمت تقاضای آن( شرکت‌های بزرگ) دانشی در این زمینه نداشته و بنابراین ضرورتی برای عرضه و خرید آن وجود ندارد. 

وی افزود: یکی از مهمترین و جذاب‌ترین پوشش‌های این بیمه‌نامه عدم نفع ناشی از سرقت اطلاعات است بیمه‌گزاران بزرگ کشور (به عنوان مثال تمامی بیمه‌گزاران بخش انرژی) در مقابل خرید پوشش عدم‌النفع برای اموال خود مقاومت می کنند، این موضوع چند مرحله پس از آن است.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد:اگر فیلترینگ رامشکل زیرساختی ندانیم، مشکل حساس  بودن اطلاعات شرکتها  بوده که در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای  قرار نمی دهند.

وی ادامه داد: بیمه نامه سایبری یک  بیمه‌نامه خاص است، مونیخ‌ری دو سال است که لاین اختصاصی برای آن دارد و در آمریکا بیشتر از اروپا و آسیا رایج بوده و آمار فروش پایینی هم در دنیا دارد که به طور معمول کاربران خانگی هم مشتری آن نیستند.

 مدیرعامل  شرکت بیمه تجارت نوتصریح کرد: شرکت های بیمه ای در ابتدا باید به  طرح‌های ساده تر اولویت دهند مانند، بیمه نامه سپرده یا نقل و انتقال مالی و بعد با استفاده از دانش آن وارد این حوزه شوند درضمن در شرایط کنونی وعدم انتقال دانش فنی کار و نبود بیمه‌گر ظرفیت اتکایی، این بیمه نامه ریسک شرکت‌های بیمه ای را مضاعف می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای