شناسه خبر : 10052

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود خالص شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در پایان آذر ماه سال ۹۸با رسیدن به عدد ۱۱۸۸۱۹۸میلیون ریال ۱۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در آذر ماه سال قبل 1409129 میلیون ریال بوده است.

 این رقم، تنها آمار کاهشی این شرکت بیمه‌ای نیست زیرا سود خالص هر سهم بیمه اتکایی ایرانیان  هم در همین مدت 16درصد افت کرده است.

 سود خالص هر سهم بیمه اتکایی ایرانیان در آذر ماه 98 به رقم 366 ریال رسیده، حال آنکه سود خالص هر سهم آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 434 ریال بوده است.

  • عسگری

    مسلم که با این وضعیت اقتصادی سود یک شرکت اتکایی افت می کنه

ارسال نظر

خدمات بیمه ای