شناسه خبر : 10036

یک کارشناس صنعت بیمه نگاه موجود در صنعت بیمه را یک نگاه روزمره و کوتاه مدت دانست که در آن به مشتری به عنوان یک شریک استراتژیک توجه نمی شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمود دودانگه درگفت و گو با چابک آنلاین در خصوص عدم توجه شرکت های بیمه ای به بیمه نامه های سایبری گفت: سازمان پدافند غیر عامل به عنوان یک نهاد بالادستی و حاکمیتی به دنبال این است که در بخش های مختلف اقتصاد تهدیدات سایبری را شناسایی کرده و ریسک آن را به حداقل برساند.

وی افزود: صنعت بیمه به دلیل اینکه هنوز در ساختار سنتی خود مانده، نه تنها به تهدیدات سایبری بلکه هنوز به امور روزمره مردم هم پاسخگویی کامل ندارد بنابراین نمی شوداز صنعت بیمه ای که هنوز در گذشته زندگی می کند انتظار داشت که به موضوعات روز و آینده فکر کند .

این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: این موضوع، از چند لحاظ جذاب و کارآمد است زیرا هم ریسک مردم را پوشش داده و هم ریسک بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهد و هم منجر به مشارکت واقعی صنعت بیمه در زندگی اشخاص می شود و می تواند سهم خود را از اقتصاد بیشتر کند.

 دودانگه بیان کرد: اگر صنعت بیمه به طراحی محصولات جدید مانند بیمه نامه سایبری فکر نکند طبیعتا همچنان به دنبال بیمه نامه شخص ثالث می رود و هیچ نقشی در اقتصاد کشور نخواهد داشت و به ضریب نفوذ پیش بینی شده نخواهد رسید این موضوع می تواند زمینه خیلی خوبی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باشد.

وی در خصوص نارضایتی ۳۲ درصدی مشتریان از شرکت های بیمه ای گفت: نگاه صنعت بیمه و مدیران این صنعت  یک نگاه کوتاه مدت و روزمره است درنگاه روزمره به مشتری  به عنوان یک شریک استراتژیک نگاه نمی شود و صرفا به این توجه می شود که امروز را گذران و مدیریت کنند.

 این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد:  در یک نگاه کلان با ذینفعان صنعت بیمه که یکی از مهمترین آنها مشتریان هستند باید به صورت استراتژیک تر رفتارکرد  و به معنای واقعی مشتری مدار بود، اینکه در زمان صدور بیمه نامه مشتری تکریم شود ولی در زمان خسارت مورد بی مهری قرارگیرد اتفاقی است که در صنعت بیمه رخ می دهد.

دودانگه بیان کرد: صنعت بیمه باید رویکرد خودرا تغییر داده و با یک نگاه راهبردی که منجر به رشد، پویایی و دوام این صنعت می شود هم در زمان صدور و هم در زمان خسارت به مشتری توجه کند.

وی اظهار کرد: مشتری باید از ابتدا تا انتها و در تمام بخش ها با یک نگاه زنجیره ای مدیریت شود و به تمام بخش های این زنجیره توجه شده و تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود.

  • محمدی

    اگر شرکت های بیمه ای فقط کمی خودشون و با نیازهای روز جامعه منطبق کنن خیلی عالی می شه.

  • جاویدی

    بیمه سایبری واقعا در حال حاضر نیاز روز جامعه است

ارسال نظر

خدمات بیمه ای