شناسه خبر : 10012

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در وضعیت خوبی از نظر پرداخت‌های کارگری نیستیم‌ ‌گفت: صندوق بیمه بیکاری دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و با افزایش روزافزون بیکاران مواجه هستیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری ادامه داد: نسبت بیکاران به بیمه شدگان در حال افزایش است و به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آنها هستیم ؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن دست به اخراج نزنند.

این مقام مسوول با اشاره به سبد حمایتی معیشتی، گفت: در همه کشورها هر سیاست یارانه‌ای مبتنی بر وجود اطلاعات دقیق از وضعیت مالی مردمان کشور است.

وی بانک‌های اطلاعاتی متعددی که تولید اطلاعات می کنند را دارایی بزرگ برای کشور دانست و افزود : در یک سال اخیر دنبال ایجاد و استمرار حیات پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که در شروع ممکن است خطاهایی داشته باشد اما در بلندمدت مفید خواهد بود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ۴۶ پایگاه اطلاعاتی بزرگ در کشور داریم که می تونند وضعیت دارایی ها و توانایی مالی خانواده ها را تقسیم بندی کنند که البته تمام اطلاعات آنها با دسترسی به اطلاعات بانکی نیست.

وی با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول ۱۲ درصد حذف شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به ۴.۵ درصد رسید و همین نشان دهنده غنای بانک اطلاعاتی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای