شناسه خبر : 10003

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

هیات مدیره هفت شرکت بیمه‌ای در صنعت بیمه همچنان ناقص بوده و با تعداد سه یا چهار عضو به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این بررسی نشان می دهد که ترکیب هیات مدیره شرکت های بیمه ملت، دی، ما، تجارت نو، تعاون، سینا و حافظ کامل نیست.

تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیای مدیره و مدیران ارشد شرکت‌های بیمه‌ای در دو معاونت نظارت فنی وطرح و توسعه بیمه مرکزی صورت می‌پذیرد.

به طور معمول مدیران عامل و یا سهامداران  شرکت ها باید نسبت به تکمیل ترکیب هیات مدیره شرکت های بیمه ای حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.

یکی از وظایف هیات مدیره شرکت های بیمه ای، کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهامداران شرکت ها است.

هیئت مدیره

ارسال نظر

خدمات بیمه ای