شناسه خبر : 10001

یک کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: مدیران شرکت‌های بیمه‌ای تک تخصص بوده و در صنعت بیمه بزرگ شده‌اند و هیچ تجربه جدید و تنوع فکری، وارد این صنعت نمی‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، عبداله رحیم لوی بنیس، در گفتگو با خبرنگار چابک آنلاین افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه این است که در و پنجره های آن به سمت مدیران خارج از صنعت همیشه بسته بوده و هیچ تجربه جدید و تنوع فکری وارد این صنعت نمی شود.

به گفته وی، درصنعت بیمه یک چرخه ای از مدیران وجود داردکه دور خود می چرخند و تجربه و تخصص و مهارت های مختلف به سختی وارد این صنعت می شود.

رحیم لوی بنیس، اذعان داشت که آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای که بیمه مرکزی ابلاغ کرده نقصان دارد و تعریف ها در محدوده سرمایه گذاریها خیلی شفاف نیست و بعضی مواقع هم منجر به اختلاف برداشت می شود.

این کارشناس صنعت بیمه افزود: سهامداران و بیمه مرکزی هم در ارزیابی مدیران بیشتربه این شاخص ها دقت می کنند البته همه در تحلیل عملکرد مدیران و موضوع سودآوری بیشتر سود عملیاتی را مد نظر قرار داده  تا سودهای غیر عملیاتی و تمامی این موضوعات دست به دست هم داده که شرکت های بیمه ای نه انگیزه ای برای حرکت به سمت سرمایه گذاری بورسی داشته باشند و نه در اینکار توانمند باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای