شناسه خبر : 15854

اختصاصی چابک آنلاین؛

براساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری از فروردین تا اسفند ماه سال گذشته حدود ۹.۹۷۴ زمین لرزه در ایران و نواحی مرزی ثبت و تعیین محل شده است.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین تعداد زمین لرزه‌ها در 11 ماه سال گذشته مربوط به مهر ماه با 1060 مورد زمین لرزه و در همین مدت هم کمترین تعداد زمین لرزه‌ها مربوط به فروردین ماه با 710 مورد زمین لرزه بوده است. 

برپایه آمارها در مدت یاد شده، حدود 150 زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است.

photo_2021-05-22_09-44-16

ارسال نظر

خدمات بیمه ای