وام مشارکت مدنی
  • مشارکت مدنی از روش‌های مؤثر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها است که بر مبنای همکاری و تقسیم سود میان طرفین استوار است. بااین‌حال وقتی صحبت از قرارداد مشارکت مدنی در حوزه بانکی می‌شود، پیچیدگی‌های حقوقی و مالی خاصی ایجاد می‌شود که درک آن نیازمند دانش کافی است. در این یادداشت، به بررسی مشارکت مدنی و نقش وکیل بانکی در حل چالش‌های حقوقی آن می‌پردازیم.