قیمت موز
  • رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به بسته شدن ثبت سفارش موز، مجوز واردات این میوه در مرز‌ها فروش می‌رود.

  • رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: در راستای حمایت از سیب زمینی کاران باید خرید تضمینی و توسعه صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گیرد.