صدای خورشید گرفتگی
  • مردم سراسر ایالات متحده روز گذشته به آسمان نگاه کردند تا شاهد یک خورشید گرفتگی کامل باشند اما شاید جالب باشد که بدانید اگر موفق به تماشای خورشید گرفتگی نشده‌اید می‌توانید به صدای آن گوش دهید.