رادیولوژی
  • با هر معیاری که حساب کنید، استفاده از هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد است. واضح است که مردم هنوز به زمانی علاقه‌مند هستند که رابطه بیمار و پزشک یکی از قدرتمندترین ابزارهای پزشکی در مراقبت‌های بهداشتی موفق بود. بنابراین، در حال حاضر هوش مصنوعی در حوزه پزشکی کجا ایستاده است؟

  • رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: هوش مصنوعی یک ابزار کمکی در جهت خدمت به پزشکان است که با کمک آن دقت و سرعت کار افزایش می‌یابد، اما جایگزین پزشک نخواهد شد.

  • مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اختلاف بین بیمه تامین اجتماعی و رادیولوژیست های استان از سال ۹۶ آغاز شده بیمه تعرفه رادیولوژیست ها در سالجاری همانند سال ۹۳ محاسبه می کنند که مورد اقبال این بخش قرار نگرفته است.