درو پنجره های تولیدی
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پروفیل UPVC درب و پنجره ایران، بیان کرد: در کشور، برای تولید درب و پنجره استانداردهای خاصی رعایت می‌شود و انجمن تخصصی پروفیل و درب و پنجره UPVC نیز استانداردی به نام 1220091و 1220091A را تعریف کرده که از طریق سازمان ملی استاندارد ایران به صورت اجباری اجرا می‌شود.