تیوپ
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    سعید طیبی میگونی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به جمع اعضای هیات مدیره " شرکت ایران یاسا تایر و رابر" پیوست و به عنوان سرپرست این شرکت انتخاب شد.