تولید تراشه
  • ابرقدرت‌ها که در راس آنها، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، حدود ۸۱ میلیارد دلار برای تولید نسل جدید نیمه رساناها اختصاص داده اند تا رویارویی جهانی با چین برای برتری در حوزه تراشه، شدت پیدا کند.