تخلفات بانکی
  • مشارکت مدنی از روش‌های مؤثر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها است که بر مبنای همکاری و تقسیم سود میان طرفین استوار است. بااین‌حال وقتی صحبت از قرارداد مشارکت مدنی در حوزه بانکی می‌شود، پیچیدگی‌های حقوقی و مالی خاصی ایجاد می‌شود که درک آن نیازمند دانش کافی است. در این یادداشت، به بررسی مشارکت مدنی و نقش وکیل بانکی در حل چالش‌های حقوقی آن می‌پردازیم.

  • با توجه به دستور رییس جمهوری مبنی بر جمع شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان، معاون اداره اعتبارات بانک‌مرکزی و دبیر کانون بانک‌های خصوصی از متقاضیان خواستند مشکلات خود را از طریق سامانه https://crm.cbi.ir و شماره ۲۷۰۶ بانک مرکزی اعلام کنند.