بیمه دیجیتال
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    امروزه استفاده از هوش مصنوعی به مزیتی رقابتی در دنیا تبدیل شده و بسیاری از شرکت های بیمه ای جهان برای بهبود عملکرد خود به سمت استفاده از این ابزار حرکت کرده اند، هرچند که صنعت بیمه کشور هنوز در مراحل اولیه دیجیتال سازی فرآیندهای خود است.