برداشت گندم
  • مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵۰ هزار تن معادل ۱۳ درصد رشد داشته است.

  • مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم از مزارع این استان، گفت: تاکنون ۱۲۰ تن گندم از گندم‌زارهای استان برداشت شده است.

  • مجری طرح خودکفایی گندم گفت: ضایعات برداشت و حمل گندم ۴ تا ۱۰ درصد است که کشاورزان با نظارت بر کار کمباین ها و استفاده از کامیون های مناسب حمل باید آن را به حداقل برسانند.

  • مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآورد می شود ۱۳.۵ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری تولید و حداقل ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شود.

  • رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بیش از ۸۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز مردم در داخل کشور تامین می‌شود و بابت ۲۰ درصد باقیمانده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از ارز کشور را باید به واردات اختصاص دهیم.