المپیک 2024
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    آدیداس یک توپ ویژه برای بازی‌های المپیک 2024 فرانسه در تابستان 2024 معارفه خواهد کرد که طرح اولیه آن را به شما نشان خواهیم داد.

  • اختصاصی چابک آنلاین ؛

    پس از عرضه مجموعه «Blueprint» در تابستان، نایک «مجموعه رنگی انرژی» را قبل از المپیک 2024 پاریس عرضه خواهد کرد.