اعظم هنردوست
  • سرپرست شرکت بیمه‌ اتکایی ایران معین با بیان اینکه شرکت متبوع وی، بزرگ‌ترین شرکت بیمه اتکایی داخلی از لحاظ سرمایه ثبتی است، ویژگی‌های برجسته این مجموعه را دارا بودن بیش از 10 سال سابقه فعالیت بیمه گری، بهره‌مندی از بدنه کارشناسی حرفه‌ای و با تجربه و پاسخ‌گویی سریع و چابک عنوان کرد.