خسرو حقیقی پناه

خسرو حقیقی پناه

عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین

مدرک تحصیلی

  • فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
  • لیسانس مدیریت دولتی

 

سوابق کاری:

  • مدیر کل هماهنگی امور استانها و شعب
  • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای بانکها
  • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای 15 ابان
  • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی
  • رئیس شعبه پاسداران
  • رئیس شعبه نمایشگاه
  • رئیس شعبه کوثر

مدیر کل هماهنگی امور استانها و شعب شرکت بیمه ایران

اخبار مرتبط: