فرهاد  محرمی

فرهاد محرمی

سرپرست مدیریت آموزش ‌‌شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت بازرگانی _ گرایش مدیریت استراتژیک

اخبار مرتبط: