عباس  احمدیان آزاد گله

عباس احمدیان آزاد گله

معاونت فنی شرکت بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه امور اقتصادی تهران

کارشناسی ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق کاری:

مدیر استان های کرمان و گلستان شرکت بیمه آسیا

سرپرستی منطقه سه شرکت بیمه نوین

معاون مدیر عامل در حوزه ی فروش و بازاریابی شرکت بیمه میهن

کارگزاری رسمی بیمه 

 

اخبار مرتبط: