مهران شیرخدایی

مهران شیرخدایی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

کارشناسی برق الکترونیک 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

سوابق کاری:

کارشناس نصب تجهیزات کننرل اتاق سرور شرکت گل اندیشه

کارشناس فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ

رئیس اداره سخت افزار و شبکه شرکت بیمه حافظ

 

اخبار مرتبط: