سمیرا  بخشی

سمیرا بخشی

مدیریت اتکایی و اموربین‌الملل شرکت بیمه حافظ

سوابق کاری:

معاون و رييس اداره اتكايي و مشاور معاون توسعه بازار و فروش بیمه رازی

 

اخبار مرتبط: