محمد حسین  حسین زاده

محمد حسین حسین زاده

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

 کارشناس علوم نظامی

 

اخبار مرتبط: