اكبر كميجاني

اكبر كميجاني

قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

 • دكتري اقتصاد  1984- دانشگاه ويسكانسين – ميلواكي (آمريكا)
 • تخصص : "اقتصاد پولي" ، "اقتصاد كلان" ، "اقتصاد بين الملل"
 • کارشناسي ارشد  1979 – دانشگاه ويسكانسين – ميلواكي

سوابق کاری:

 • عضو هيات مديره بانك خاورميانه  - از آبان 1391 تا شهریور 1392
 • معاون اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا ايران - ازخرداد1377 تا آبان 1386
 • معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد - ازآبان 1386
 • عضو شوراي بررسيهاي اقتصادي رياست ج.ا.ا- (آيت ا... هاشمي رفسنجاني)76-1374
 • مشاور اقتصادي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي- 1376-1369
 • عضو هيات مميزه دانشگاه تهران- 1377-1374
 • عضو شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده اقتصاد- از1374
 • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه تهران- ازآبان 1386

 

اخبار مرتبط: