محمدرضا خورسندی

محمدرضا خورسندی

رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین

مدرک تحصیلی

کارشناس بانکداری و مدیریت پولی، دانشگاه آدلفی نیویورک

 

سوابق کاری:

معاون مدیرعامل بانک کارآفرین در امور ارزی و بین‌المللی

 

اخبار مرتبط: