محبوبه ضیاءفروغی

محبوبه ضیاءفروغی

مدیر بیمه های مهندسی و انرژی شرکت بیمه تجارت نو

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیربیمه‌های مسئولیت، مهندسی وانرژی شرکت بیمه تجارت نو،اعلام کرد: باوجود مشکلات موجود در سال جاری، شرکت بیمه تجارت نودربازه زمانی شش ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، در پرتفوی بیمه نامه‌های مسئولیت رشدی 275 درصدی را رقم زده است.