حسن دوراندیش

حسن دوراندیش

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیتی شرکتی شرکت بیمه اتکائی ایرانیان

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری – دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

سوابق کاری:

از دی ماه ۱۳۹۵ تاکنون مدیر حسابرسی داخلی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(سهامی عام)

از مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵ مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)

از سال۱۳۸۸ لغایت شهریور ۱۳۹۲ مدیر مالی شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان (سهامی خاص)

از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۵ با حفظ سمت عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه(سهامی عام)

از سال ۱۳۷۸ الی۱۳۸۸ رئیس حسابداری- کارشناس حسابداری شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)

عضو انجمن حسابداران خبره ایران(عضو IFAC)

 

اخبار مرتبط: