سید مرتضی هاشمی

سید مرتضی هاشمی

مدیر فاوا و توسعه سیستم های شرکت بیمه اتکائی ایرانیان

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد تهران شمال

 

سوابق کاری:

از مهر ماه ۱۳۹۴ تاکنون مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(سهامی عام)

از خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴ مدیر واحد تولید نرم افزار بانک انصار (سهامی عام)

 

اخبار مرتبط: