فرنگیس جهاندار

فرنگیس جهاندار

معاون مالی و پشتیبانی شرکت بیمه اتکائی ایرانیان

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت بازرگانی – مدرسه عالی بازرگانی تهران

 

سوابق کاری:

 مدیر مالی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

مدیر مالی شرکت بیمه حافظ

مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری نیرو

 

اخبار مرتبط: