نوشین ختائی

نوشین ختائی

معاون امور اتکایی و بین الملل شرکت بیمه اتکائی ایرانیان

مدرک تحصیلی

لیسانس اقتصادی گرایش بیمه – دانشگاه علامه طباطبائی (سال ۱۳۶۳)

 

سوابق کاری:

از دی ماه ۱۳۹۵ تاکنون مشاور ارشد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

بیمه مرکزی مدیر کل اتکایی آتش سوزی مهندسی و نفت انرژی

 

اخبار مرتبط: