داود الماسی قره قشلاقی

داود الماسی قره قشلاقی

عضو و دبیر هیات مدیره شرکت بیمه آرمان

مدرک تحصیلی

دکترای رشته ی پزشکی

سوابق کاری:

  • عضو هیئت عامل شرکت بیمه سامان
  • رئیس کمیته بازاریابی و فروش شرکت بیمه سامان
  • معاون مدیر عامل در امور اجرایی شرکت بیمه سامان
  • مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه سامان
  • سرپرست مدیریت عمر و اندوخته ساز شرکت بیمه سامان

 

 

اخبار مرتبط: