محسن امیری زاده

محسن امیری زاده

عضو هیئت مدیره،مديريت حقوقي و امور قراردادها شرکت بیمه کوثر

مدرک تحصیلی

   دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین‌الملل) از دانشگاه پیام نور

 

سوابق کاری:

شهریور 1400-تاکنون                 عضو هیئت مدیره شرکت بیمه کوثر

دی‌ماه 1398-تاکنون                   معاون بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل بیمه کوثر

1389-1398                             مدیر بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل بیمه کوثر

1395                                     عضو شورای راهبردی بیمه کوثر

1390-تاکنون                            عضو اصلی و دبیر شورای فنی بیمه کوثر

1389                                     عضو اصلی کمیته علمی بیمه کوثر

1387-تاکنون                            کارشناس انعقاد قراردادهای بیمه‌ای در سازمان بیمه 

1384                                     کارشناس فنی بیمه‌های اتومبیل در شرکت بیمه ایران

علمی:

1390-تاکنون                            مدرس دوره‌های بیمه‌‌های اتکایی در موسسه کسب‌وکار بیمه

1387- مدرس دوره‌های بیمه‌‌های اموال در موسسه کسب‌وکار بیمه

معاون اتکایی و امور بین‌الملل شرکت بیمه کوثر

 

 

اخبار مرتبط: