علی جباری

علی جباری

مدیرعامل شرکت بیمه رازی

مدرک تحصیلی

لیسانس - مدیریت بیمه

فوق لیسانس - مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی)

دکترای مدیریت

 

سوابق کاری:

کارشناس فنی شعبه فاطمی شرکت سهامی بیمه ایران

معاون اداره حسابداری شعبه ممتاز آزادی شرکت سهامی بیمه ایران

معاون اداره امور شرکتهای مجتمع مطهری شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس اداره کل اداری ومالی مجتمع 15 آبان شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس کمیته امور اداری ، عضو کمیته پژوهشی و ... شرکت سهامی بیمه ایران

عضو هیأت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور

عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا

مدیرتعالی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران

معاون مدیربرنامه و بودجه شرکت سهامی بیمه ایران

مدیربرنامه و بودجه شرکت سهامی بیمه ایران

معاون اداری ومالی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

عضو موظف هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی

 

اخبار مرتبط:
  • مدیرعامل صندوق در آستانه یکم تیر و آغاز اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث اظهار داشت: صندوق بعنوان نماد عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی با رویکرد حمایت از اقشار آسیب پذیر و پشتوانه‌ی صنعت بیمه تشکیل شده است و در همین جهت در دوره های زمانی مشخص با بهره گیری از ظرفیت های قانون بیمه شخص ثالث در جهت گسترش فرهنگ بیمه‌گری و بیمه پذیری، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد تمدید بیمه نامه شخص ثالث را اجرایی می‌کند.