مصطفی آقارضی

مصطفی آقارضی

مدیر بیمه‌های مسئولیت و سرپرست مدیریت بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیمای شرکت بیمه ما

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه ما، با بیان اینکه بیمه جایگزین رعایت اصول ایمنی نمی‌شود، افزود: بیمه کردن، فاکتور جلوگیری از حوادث شغلی نیست.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه ما، با اشاره به ریسک بالای فعالیت درگردو چیدن، گفت: با توجه به متقاضیان این نوع بیمه‌نامه(کشاورزان و باغداران)، مدت زمان اندک حدود دو ماهه در سال و نرخ خسارت این فعالیت، توجیه فنی واقتصادی برای حضورفعال بیمه گران دراین بخش وجود ندارد.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه ما بیان کرد: در بیمه نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال پروژه‌های عمرانی اصولا و اساسا بهتر است که بیمه‌نامه بی‌نام صادر نشود، اما در شرایط رقابتی امروز بیمه‌نامه بی‌نام صادر می‌شود.