شهروز مجیدی

شهروز مجیدی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بیمه ما

اخبار مرتبط: