مهدی شمسایی ظفرقندی

مهدی شمسایی ظفرقندی

مدیر توسعه امور استان ها و شبکه فروش شرکت بیمه سرمد

سوابق کاری:

مدير روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بیمه نوین

 

اخبار مرتبط: