مهدی شمسایی زفرقندی

مهدی شمسایی زفرقندی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

سوابق کاری:

مدير روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بیمه نوین

مدیر توسعه امور استان ها و شبکه فروش شرکت بیمه سرمد

 

 

 

اخبار مرتبط: