ابراهیم مظهری موسوی

ابراهیم مظهری موسوی

مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد: مدیریت کارآفرینی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه

 

سوابق کاری:

کارشناس مدیریت اتومبیل

کارشناس مدیریت درمان

کارشناس مدیریت اتکایی

معاون اداره قبولی مدیریت اتکایی

رئیس اداره اختیاری مدیریت اتکایی

عضو کمیته فنی اموال

مدیر ریسک و بهبود فرآیندها

مدیربیمه های اتکایی

 

اخبار مرتبط: