حمیدرضا ساری اصلان

حمیدرضا ساری اصلان

مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: اقتصاد بازرگاتی

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی

 

سوابق کاری:

معاون اداره كنترل فني شعب

رئيس اداره بازرسي فني شعب و نمايندگان

معاون مدير بازرسي فني شعب و نمايندگان

مدير امور نمايندگان و كارگزاران

مدير بيمه هاي مسئوليت

مدير طرح و توسعه

 

اخبار مرتبط: