محمود افشاری

محمود افشاری

مدیر منابع انسانی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی

 

سوابق کاری:

کارشناس تبلیغات و روابط عمومی و همکاری در تأسیس روابط عمومی

معاون اداره تبلیغات

رئیس اداره تبلیغات

معاون مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

مدیر مسئول نشریه داخلی

عضو ودبیر شورای معاونین

دبیرشورای مدیران

مدیر منابع انسانی

 

اخبار مرتبط: