احمد جهاندیده

احمد جهاندیده

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی:حقوق قضایی

کارشناسی ارشد:حقوق

 

سوابق کاری:

رئيس اداره خسارت غرب تهران

معاون مدير بيمه هاى اتومبيل در خسارت ثالث

معاون مدير دفتر حقوقى

عضو كميته فنى بيمه هاى اموال

مدير حقوقي

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

 

اخبار مرتبط: